Agile Contract Manifesto

Agile werking is gegroeid als antwoord op de risico’s die ontstaan bij het oplossen van complexe problemen met veel onzekerheid. Dit vereist aanvaarding dat contracten onvolledig zijn en in de loop van de tijd evolueren.

Wij ontdekken betere manieren om contracten af te stemmen op agile samenwerking door het te doen en anderen te helpen het te doen. Door onze ervaringen waarderen we:

01

Tastbare resultaten meer dan gespecificeerde prestaties

02

Duidelijkheid en eenvoud meer dan complexiteit en volledigheid

03

Evoluerende partnerschappen meer dan statische relaties

04

Gezamenlijke verantwoordelijkheid meer dan risico-gestuurde aansprakelijkheid

Dat wil zeggen, hoewel elk element aan de rechterkant belangrijk is, merken we dat nadruk op de elementen aan de linkerkant vaker tot betere resultaten leidt.

Principes van het Agile Contract Manifesto

Wij zien dat succesvolle samenwerkingen vaak de volgende principes toepassen:

01

Onze hoogste prioriteit is het creëren van een positief resultaat voor de uiteindelijke klanten en voor alle contracterende partijen.

02

Bij samenwerking gaat het om meer dan levering. Het contract is een deel van het proces. Agile samenwerking is inclusief, begint vóór de ondertekening van het contract, en reikt verder dan alleen de levering van waarde.

03

Contract, relatie en bestuur moeten samen evolueren. Het contract bepaalt de spelregels. Voorzie consequente regels die openheid, integriteit, zelfbeschikking, autonomie, samenwerking en heldere doelstelling aanmoedigen.

04

Een succesvol partnerschap leert en past zich aan tijdens de hele duur van de opdracht. Goed beheer oefent voldoende controle uit terwijl het doeltreffend, resultaatgericht werk mogelijk maakt.

05

Minimaliseer de inspanning die besteed wordt aan werk dat geen waarde oplevert. Zorg ervoor dat de inspanningen en de tijd voor indirecte activiteiten geoptimaliseerd zijn en in verhouding staan tot productieve activiteiten.

06

Hindernissen kunnen overal in de samenwerking opduiken. Een succesvol resultaat hangt af van vlotte communicatie en informatie over de grenzen heen om problemen snel op te sporen en te verhelpen.

07

Veranker mechanismen om risico’s te behandelen in plaats van ze alleen maar toe te wijzen. Behandel risico’s met openheid, frequente levering en snelle feedback.

08

Zorg voor duidelijkheid over de behoeften en de beschikbare capaciteit. Sluit contracten af voor de echte behoefte en begrijp wat er werkelijk verkocht wordt.

09

Continuïteit en haalbaarheid zijn essentieel voor lange-termijn oplossingen. Het team dat een nieuwe oplossing creëert, ontwikkelt ook unieke kennis over het product, de technologie, het risicobeheer, de markt, en elkaar.

10

Een goed contract is er een dat iedereen begrijpt.