Ketterä sopimusmanifesti

Ketterät lähestymistavat ovat kehittyneet hallitsemaan riskejä jotka liittyvät korkean tason epävarmuutta sisältävien monimutkaisten ongelmien ratkomiseen.

Löydämme parempia tapoja kohdistaa sopimuksia ketterään yhteistyöhön, kun teemme sitä itse ja autamme muita siinä. Kokemuksemme perusteella arvostamme:

01

Konkreettisia tuloksia enemmän kuin määriteltyjä suorituksia

02

Selkeyttä ja yksinkertaisuutta enemmän kuin monimutkaisuutta ja täydellisyyttä

03

Sopeutuvia kumppanuuksia enemmän kuin staattisia suhteita

04

Yhteisomistajuutta enemmän kuin riskilähtöistä vastuuta

Eli vaikka jokainen oikealla oleva elementti on tärkeä, huomaamme, että vasemmanpuoleisten elementtien korostaminen johtaa yleensä parempiin tuloksiin.

Periaatteet ketterän sopimusmanifestin takana

Olemme huomanneet, että nämä periaatteet liittyvät usein onnistuneeseen yhteistyöhön:

01

Tärkein prioriteettimme on luoda positiivinen lopputulos loppuasiakkaille ja kaikille sopimusosapuolille.

02

Yhteistyössä on kyse enemmästäkin kuin toimituksesta. Sopimus on osa prosessia. Ketterä yhteistyö on kattavaa, se alkaa ennen sopimuksen allekirjoittamista ja ulottuu pidemmälle kuin vain arvon toimittamiseen.

.

03

Sopimuksen, suhteen ja hallinnon on liikuttava yhdessä. Sopimus määrittelee pelin säännöt. Varmista johdonmukaiset säännöt edistääksesi läpinäkyvyyttä, rehellisyyttä, voimaannuttamista, autonomiaa, tarkoituksen selkeyttä ja yhteistyötä.

04

Onnistunut kumppanuus oppii ja mukautuu koko sopimuksen eliniän ajan. Hallinnon kehittämisen haasteena on riittävän ohjauksen luominen ja samalla tehokkaan ja tuloshakuisen työn mahdollistaminen.

05

Minimoi ei-arvoa tuottavaan työhön käytetty vaiva. Varmista, että epäsuoraan toimintaan kohdistettu vaivannäkö ja aika ovat optimoituja ja suhteessa tuottavaan toimintaan.

06

Yhteistyössä voi syntyä esteitä missä tahansa. Onnistunut tulos edellyttää sujuvaa viestintää ja tiedonkulkua yli rajojen voidakseen tunnistaa ongelmat ja vastata niihin nopeasti.

07

Sisällytä mekanismeja riskien hallitsemiseksi pelkän riskin allokoinnin sijaan. Hallitse riskejä läpinäkyvyyden, säännöllisen toimituksen ja nopean palautteen avulla.

08

Varmista tarpeiden ja käytettävissä olevien ominaisuuksien selkeys. Tee sopimus siitä, mitä todella tarvitaan, ja ymmärrä, mitä todella myydään.

09

Jatkuvuus ja kestävyys ovat tärkeitä pitkäikäisille ratkaisuille. Uutta ratkaisua luova tiimi kehittää ainutlaatuista tietoa tuotteesta, teknologiasta, riskienhallinnasta, markkinoista ja toisistaan.

10

Hyvän sopimuksen kuka tahansa voi ymmärtää.